W   związku   ze   zmianami   w   szkoleniu   i   obowiązkiem   pobrania     PKK      ze   starostwa   przed   rozpoczęciem   kursu    prosimy   o   kontaktowanie   się   osób   zainteresowanych   osobiście.     Udzielimy    informacji   o   sposobie    uzyskania  PKK    a następnie  ustalimy   termin  rozpoczęcia   szkolenia   na   wybraną   kategorię   prawo   jazdy.     Kontakt      602  214  638      Planowane    wstępnie   daty rozpoczęcia    kursów    podane    są    niżej      zapraszamy.

 

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
B 13.01.2020 1 800 PLN
BE 13.01.2020 1 200 PLN